Kaivinkoneen paineanturin ja painekytkimen toimintaperiaate

Kaivinkoneen paineanturi

Komatsun paineanturi on esitetty kuvassa 4-20.Kun öljyä tulee paineen tuloaukosta ja paine kohdistetaan öljynpaineilmaisimen kalvoon, kalvo taipuu ja muotoutuu.Mittauskerros asennetaan kalvon vastakkaiselle puolelle ja mittauskerroksen resistanssiarvo muuttuu muuttaen kalvon kaarevuuden lähtöjännitteeksi, joka välitetään jännitevahvistimelle, joka edelleen vahvistaa jännitettä, joka on sitten siirretään sähkömekaaniselle ohjaimelle (tietokonelevylle).

kaivinkoneen anturi

Kuva 4-20

 

Mitä suurempi paine anturiin kohdistuu, sitä korkeampi lähtöjännite;mittauspaineen mukaan paineanturi jaetaan yleensä kahteen tyyppiin: korkeapaineanturi ja matalapaineanturi.Korkeapaineanturia käytetään pääpumpun lähtöpaineen ja kuormituspaineen mittaamiseen.Matalapaineantureita käytetään pilottiohjausjärjestelmissä ja öljynpalautusjärjestelmissä.

Paineantureiden yleiset käyttöjännitteet ovat 5V, 9V, 24V jne. (erityistä huomiota tulee kiinnittää eroon vaihdon yhteydessä).Yleensä saman koneen paineanturit toimivat samalla jännitteellä.Paineanturin käyttövirta on hyvin pieni, ja se saa virtansa suoraan tietokonelevyltä.

 

Kaivinkoneen painekytkin

Painekytkin näkyy kuvassa 4-21.Painekytkin tunnistaa ohjauspiirin painetilan (päällä/pois) ja lähettää sen tietokoneen piirilevylle.Painekytkimiä on kahta tyyppiä: normaalisti päällä ja normaalisti pois päältä riippuen siitä, onko piiri kytketty, kun portissa ei ole painetta.Eri malleissa ja painekytkimien eri osissa on erilaiset käyttöpaineet ja palautuspaineet.Yleensä pyörivien ja työvälineiden painekytkimillä on alhaisemmat käyttöpaineet, kun taas kävelyn painekytkimillä on korkeammat käyttöpaineet.

Kaivinkoneen painekytkin

 

Kuva 4-21

 

 


Postitusaika: 19.6.2022